Účet poistníka

Definícia pojmu Účet poistníka v ekonomickom slovníku. Výraz Účet poistníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Účet poistníka“

Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.