Účelnosť

Definícia pojmu Účelnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Účelnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Účelnosť“

Vzťah medzi výkonom, z hľadiska tovaru, služieb alebo iných výsledkov a zdrojmi využívanými na ich výrobu.