Ucelený vlak

Definícia pojmu Ucelený vlak v ekonomickom slovníku. Výraz Ucelený vlak sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Ucelený vlak“

(pojem pre účely Dohody o cene medzi dopravcom a zákazníkom) – A) vo vnútroštátnej preprave: je to vlak, ktorý je naložený rovnakým druhom tovaru v jednej stanici odchodu od jedného odosielateľa, určený jednému prijímateľovi do jednej stanice príchodu a je podaný jedným nákladným listom. Prílohou nákladného listu je výkaz vozňov. B) v medzinárodnej preprave: je to vlak, z jednej stanice odchodu od jedného odosielateľa, prepravovaný do jednej stanice príchodu.