(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Marginalizované rómske komunity

Definícia pojmu Marginalizované rómske komunity v ekonomickom slovníku. Výraz Marginalizované rómske komunity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Marginalizované rómske komunity“

(Marginalised Roma Communities) – koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie;

Koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

Už ste čítali?