Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Marginalizované rómske komunity

Definícia pojmu Marginalizované rómske komunity v ekonomickom slovníku. Výraz Marginalizované rómske komunity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Marginalizované rómske komunity“

(Marginalised Roma Communities) – koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie;

Koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?