(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

manipulačný systém

Definícia pojmu manipulačný systém v ekonomickom slovníku. Výraz manipulačný systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „manipulačný systém“

Zoskupenie dvoch alebo viacerých zariadení a prostriedkov (prepravných, dopravných, zdvíhacích, skladovacích a pod.) tvoriace celok pre určitú oblasť manipulácie s materiálom a prepravy, vrátane organizácie a riadenia.

Už ste čítali?