(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

manipulácia s materiálom

Definícia pojmu manipulácia s materiálom v ekonomickom slovníku. Výraz manipulácia s materiálom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „manipulácia s materiálom“

Odborné pemiesťovanie, loženie a usmerňovanie materiálov vo výrobe a v obehu vrátane skladov. V záujme plynulosti a hospodárnosti prietoku materiálu (tovaru) logistickými reťazcami je potrebné voliť správne manipulačné a prepravné jednotky, resp. ich rozmerové unifikované skladobné sústavy.

Už ste čítali?