manipulácia na vzduchovom vankúši

Definícia pojmu manipulácia na vzduchovom vankúši v ekonomickom slovníku. Výraz manipulácia na vzduchovom vankúši sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „manipulácia na vzduchovom vankúši“

Manipulácia s materiálom vykonávaná na vrstve vzduchu, ktorý prúdi medzi opornou plochou manipulačnej jednotky a podlahou.