(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Manažér fondu

Definícia pojmu Manažér fondu v ekonomickom slovníku. Výraz Manažér fondu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Manažér fondu“

Fyzická osoba, alebo skupina osôb, ktorá riadi aktíva fondu, robí rozhodnutia pre fond, dôchodkový fond, alebo poistný fond. Firma zodpovedná za riadenie a operácie fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Fund manager.

Už ste čítali?