Management Trainees

Definícia pojmu Management Trainees v ekonomickom slovníku. Výraz Management Trainees sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Management Trainees“

Medzinárodné označenie pre osoby zaradené na základe svojho riadiaceho potenciálu do programu manažérskeho vzdelávania.