malotonážny kontajner

Definícia pojmu malotonážny kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz malotonážny kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „malotonážny kontajner“

Kontajner, ktorého maximálna brutto hmotnosť je menšia ako 2, 5 t.