(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Makroekonómia

Definícia pojmu Makroekonómia v ekonomickom slovníku. Výraz Makroekonómia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia, Financie.

Definícia výrazu „Makroekonómia“

jej predmetom je ekonomika ako celok, narába s veličinami, ktoré pomáhajú sumarizovať jednotlivé ekonomické subjekty resp. výsledky ich činnosti.

Zaoberá sa hospodárstvom ako celkom, celkovou výrobou tovarov a služieb.

Už ste čítali?