(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Majetok

Definícia pojmu Majetok v ekonomickom slovníku. Výraz Majetok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Majetok“

Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

Už ste čítali?