ložná trať

Definícia pojmu ložná trať v ekonomickom slovníku. Výraz ložná trať sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ložná trať“

Zariadenie na plynulú alebo prerušovanú dopravu prevažne kusových materiálov; materiál je dopravovaný unášacím prostriedkom, ktorý sa s materiálom nepohybuje alebo vodiacim prostriedkom; doprava je umožnená rotáciou unášacieho prostriedku alebo sklzom.