ložná norma

Definícia pojmu ložná norma v ekonomickom slovníku. Výraz ložná norma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ložná norma“

Ukazovateľ určujúci žiaduce zaťaženie dopravného prostriedku určitým druhom tovaru.