ložná dĺžka

Definícia pojmu ložná dĺžka v ekonomickom slovníku. Výraz ložná dĺžka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ložná dĺžka“

Užitočná dĺžka ložnej plochy meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou dopravného alebo prepravného prostriedku.