loženie

Definícia pojmu loženie v ekonomickom slovníku. Výraz loženie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „loženie“

Nakladanie, vykladanie a prekladanie manipulačných jednotiek.