Lot

Definícia pojmu Lot v ekonomickom slovníku. Výraz Lot sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Lot“

štandardizovaný objem obchodovaného finančného nástroja.