(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lomené poistenie

Definícia pojmu Lomené poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Lomené poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Lomené poistenie“

Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo fco hranica. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah, dochádza k problémom pri preukazovaní, na ktorom úseku ku škode došlo a teda ktorá poisťovňa má hradiť vzniknutú škodu. Pri prechode rizika v uvedených dopravných paritách (i ďalších) nedochádza ku kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke či obal nie je poškodený.

Už ste čítali?