Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lokujúca konštanta

Definícia pojmu Lokujúca konštanta v ekonomickom slovníku. Výraz Lokujúca konštanta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Lokujúca konštanta“

Lokujúca konštanta (intercept) je hodnota endogénnej premennej pri nulovej hodnote nezávislej premennej (resp. premenných). Označuje sa aj termínom úrovňová konštanta, aditívna premenná alebo absolútny člen lineárneho modelu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?