Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistický systém podniku

Definícia pojmu logistický systém podniku v ekonomickom slovníku. Výraz logistický systém podniku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistický systém podniku“

Usporiadaná množina umelých (technických) a ľudských prvkov a väzieb medzi nimi, kooperujúcich pri plánovaní a ralizácii logistických reťazcov vyvolaných podnikom. Zahrňuje vštky logistické reťazce podniku vytvárané pre jednotlivé výrobky (druhy výrobkov) či zákazníkov. Dodávateľské, výrobné, distribučné a obchodné články týchto reťazcov majú v ňom postavenie podsystému. Pracuje s logistickými zdrojmi (tovarom, ľuďmi, kapacitamia a informáciami), ktoré sa snažia optimálne rozmiestiť, resp. zladiť s potrebami zákazníkov. Sleduje hlavný (vonkajší) cieľ, odvodený od cieľov podniku, ktorým je posilnenie pozície podniku na trhu, a jemu podriadené, dielčie (vnútorné) ciele: výkonový – dodať správný tovar v správnom množstve a správnej kvalite na správne mieto v správnom okamihu… a ekonomický -… a to so správnymi nákladmi.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?