(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logisticky riadený podnik

Definícia pojmu logisticky riadený podnik v ekonomickom slovníku. Výraz logisticky riadený podnik sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „logisticky riadený podnik“

Podnik, v ktorom sa uplatňuje kooperatívny štýl riadenia plne podriadený uspokojovaniu potrieb zákazníkov pri dlhodobej ziskovosti. Činnosť všetkých participujúcich útvarov je logisticky (t. j. podľa princípov pružnosti a hospodárnosti) prepojená (integrovaná) a zladená smerom k dosiahnutiu synergického efektu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.