Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistický manažment

Definícia pojmu logistický manažment v ekonomickom slovníku. Výraz logistický manažment sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „logistický manažment“

Riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistického systému pondiku tak, aby dané toky (hmotné, nehmotné, inforamčné, peňažné) prebiehali plynule, čo možno najrychlejšie a najhospodárnejšie. Podnik označujeme za logistický riadený pokiaľ sa v ňom uplatňuje kooperatínvy štýl riadenia plne podriadených uspokojovaniu potrrieb zákazníkov pri dlhodobej ziskovosti, činnosť všetkých participujúcich útvarov v ňom je logisticky prepojena a zladena (integrovaná) v záujme dosiahnutia synergického efektú v logistike.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?