Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistické reťazce

Definícia pojmu logistické reťazce v ekonomickom slovníku. Výraz logistické reťazce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistické reťazce“

Súbory hmotných a nehmotných (predovšetkým informačných) tokov prebiehajúcich v rade nadväzujúcich (dodávajúcich a odberajúcich) článkov, ktorých štruktúra a chovanie sú odvodené od požiadaviek pružne a hospodárne uspokojiť danú potrebu (objednávku) konečného zákazníka. Procesy v nich majú hodnototvorný charakter, pričom pridávanie hodnoty sa stupňujú v smere ku konečnému zákazníkovi. Z hľadiska spôsobu riadenia sa logistické reťazce často rozdeľujú na časť riadenú objednávkami zákazníkom (zákazníkmi) s plynulými tokmi bez zásob (vynímajúc poistné zásoby) a na časť riadenú na základe predpovede a plánov, kde sa bežne udržujú zásoby. Rozhraním medzi týmito časťami (tzv. bodom rozpojenia) môže byť sklad hotových výrobkov u vyrobcu, resp. distribučný sklad (potom ide o výrobu na sklad, resp. o výrobu a expedíciu na sklad), montážny medzisklad (montáz na zákazku), sklad surovín, materiálov a nakupovaných dielov (výroba na zákazku) alebo dodávateľov (nákup a výroba na zákazku). Vývoj všeobecne smeruje k posúvaniu bodu rozpojenia čo najďalej k dodávateľom a k rozširovaniu okruhu riadenia podľa zákazok. Umožňuje sa tým individualizácia výroby, zvyšuje pružnosť, znižujú zásoby a náklady, uvoľňuje kapitál. Riešenie býva diferencované podľa druhu výrobku a jeho životného cyklu, podľa zákazníkov eventuálne dodávateľov a pod., vychádza z analýz ABC, XYZ, DPP atď. Potreba zvyšovať úroveň logistických služieb a znižovať náklady, globalizácia trhu a zosiľovanie konkurenčného tlaku spolu so skracujúcim sa životným cyklom výrobkov vedu k reštrukturalizácii reťazcov. Logistické reťazce sú v značnej miere zverené poskytovateľom logistických služieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?