logistické náklady

Definícia pojmu logistické náklady v ekonomickom slovníku. Výraz logistické náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistické náklady“

Náklady spojené s logistickými výkonmi. Udávajú sa ako náklady na logistických retázec alebo náklady na objednanie, manipuláciu s materiálom, skladovanie, balenie, prepravu atď. v rámci reťazca, prípadne i prierezové v rámci podniku, a to v absolútnej výške alebo vztiahnuté na jednicu logistických výkonov, na výrobok, na zákazku a pod. Proti logistickým nákladom narastajúcim sa zvyšovaním úrovne logistických služieb podniku stoja klesajúce straty z nerealizovaných (t. j. nespokojnými zákazníkmi odmietnutých) dodávok.