logistické ciele

Definícia pojmu logistické ciele v ekonomickom slovníku. Výraz logistické ciele sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „logistické ciele“

Sústava cieľov logistického systému podniku odvodených od celkového cieľa podniku. Vonkajší logistický cieľ – uspokojenie požiadaviek zákazníkova tým podpora tvorby zisku – je dosiahnuteľný pri súčasnom splnení výkonového cieľa a ekonomického cieľa ako vnútorných logistických cieľov.