(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistické centrum

Definícia pojmu logistické centrum v ekonomickom slovníku. Výraz logistické centrum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „logistické centrum“

Centrálny článok, ktorým prechádzajú logistické reťazce medzi dodávateľmi a odberateľmi. Uskutočňuje triedenie, kompletizáciu a konsolidáciu tovaru, spravidla v prietokovom (tranzitnom) režime. Vložením takéhoto článku sa významne redukuje počet spojení (ciest) medzi dodávateľmi a odberateľmi v porovnaní so spojením každého s každým sa znižuje nutný rozsah výkonov v doprave i rozsah parku dopravných prostriedkov. Logistické centrá sú prevádzkované poskytovateľmi logistických služieb ako verejné, umiestnené spravidla v uzloch dopravnej infraštruktúry, multimodálneho charakteru, alebo ako vyhradené pre logistickú obsluhu zmluvných prepravcom, pripadne sú neverejné, podnikové.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.