(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistické

Definícia pojmu logistické v ekonomickom slovníku. Výraz logistické sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistické“

(dodávateľské) služby podniku – Strategický faktor konkurencieschopnosti, ktorý v prostredí vyspelého a globalizujúceho sa trhu, kde existuje mnoho výrobcov ponúkajúcich obdobné výrobky porovnateľnej kvality, m. nadobúda kľúčový význam. Zložkami logistických služieb sú: spoľahlivosť dodania, úplnosť dodávok, primerané (krátke) dodacie lehoty, poskytovanie predpredajných a popredajných služieb a ďalej kvalita distribúcie a poskytovania informácií.

Už ste čítali?