Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistická organizácia

Definícia pojmu logistická organizácia v ekonomickom slovníku. Výraz logistická organizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „logistická organizácia“

Vyjadruje začlenenie logistického systému podniku do podnikovej organizačnej štruktúry. U malých podnikom môže ísť o logistický štáb alebo o štábno-líniové usporiadanie. Čím väčší rozsah logistických činností podniku, čím viac rastie riziko strát z ich zlýhania, čím závažnejšie sú logistické náklady, čím rýchlejšie je tempo inovácií pri heterogénnom sortimente, tím viac sa uplatňuje centrálny útvar logistiky. Ten zahrňuje štábnu funkciu, tak aj koordinačnú a synchronizačnú funkciu voči spolupracujúcim útvarom podniku, môže byť vybavený i vlastnými prostriedkami a pracovníkmi pre realizáciu logistických reťazcov. Pri divíznom usporiadaní centrálny útvar logistiky zaisťuje strategickú zložku a divízne útvary realizačnú zložku riadenia. Maticová štruktúra je vhodná ak sa vyžaduje vysoká pružnosť a inovatívnosť, logistika je tu jednou z tzv. obslužných funkcií (popri financovaní, investícií, personalistiky a pod.). Logistika však podporuje a urýchľuje vznik i netradičných organizačných foriem, ako virtuálneho podniku, podniku bez hraníc, štíhleho alebo fraktálového podniku. Zriadenie útvaru logistiky prichádza do úvahy vo väčšine podnikov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?