(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistická organizácia

Definícia pojmu logistická organizácia v ekonomickom slovníku. Výraz logistická organizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „logistická organizácia“

Vyjadruje začlenenie logistického systému podniku do podnikovej organizačnej štruktúry. U malých podnikom môže ísť o logistický štáb alebo o štábno-líniové usporiadanie. Čím väčší rozsah logistických činností podniku, čím viac rastie riziko strát z ich zlýhania, čím závažnejšie sú logistické náklady, čím rýchlejšie je tempo inovácií pri heterogénnom sortimente, tím viac sa uplatňuje centrálny útvar logistiky. Ten zahrňuje štábnu funkciu, tak aj koordinačnú a synchronizačnú funkciu voči spolupracujúcim útvarom podniku, môže byť vybavený i vlastnými prostriedkami a pracovníkmi pre realizáciu logistických reťazcov. Pri divíznom usporiadaní centrálny útvar logistiky zaisťuje strategickú zložku a divízne útvary realizačnú zložku riadenia. Maticová štruktúra je vhodná ak sa vyžaduje vysoká pružnosť a inovatívnosť, logistika je tu jednou z tzv. obslužných funkcií (popri financovaní, investícií, personalistiky a pod.). Logistika však podporuje a urýchľuje vznik i netradičných organizačných foriem, ako virtuálneho podniku, podniku bez hraníc, štíhleho alebo fraktálového podniku. Zriadenie útvaru logistiky prichádza do úvahy vo väčšine podnikov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.