(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lízing

Definícia pojmu Lízing v ekonomickom slovníku. Výraz Lízing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Lízing“

Leasing v angličtine znamená prenájom. Teda lízingová zmluva je vlastne zmluva medzi nájomcom (zákazníkom) a prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou) s tým, že po uplynutí doby, na ktorú bola lízingová zmluva uzatvorená, má nájomca prednostné právo na odkúpenie predmetu lízingu za zostatkovú cenu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.