Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lisabonská stratégia

Definícia pojmu Lisabonská stratégia v ekonomickom slovníku. Výraz Lisabonská stratégia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Európska únia.

Definícia výrazu „Lisabonská stratégia“

stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila k Lisabonskému procesu.

na Lisabonskom summite v roku 2000 si EÚ stanovila smelé ciele v mnohých oblastiach (ekonomika, veda a výskum, sociálna oblasť, životné prostredie, školstvo, informačná spoločnosť,…). Hlavným motívom tejto komplexnej stratégie je snaha o to, aby sa EÚ stala do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na svete.

stratégia EÚ prijatá v Lisabone v marci roku 2000 s cieľom stať sa do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou;

Program zásadnej modernizácie európskej ekonomiky, vyhlásený v marci 2000 na zasadnutí Rady v Lisabone. Obsahuje cieľ, aby sa európska ekonomika stala do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou sveta, schopnou trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Pôvodná Lisabonská stratégia bola revidovaná v roku 2005.

Stratégia EÚ prijatá v Lisabone v marci roku 2000 s cieľom stať sa do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?