(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

líniová výroba

Definícia pojmu líniová výroba v ekonomickom slovníku. Výraz líniová výroba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „líniová výroba“

Výrobný proces, v ktorom: – stroje a iné prostriedky potrebné na výrobu určitého výrobku sú zoradené v takom poradí v akom sa používajú. – výrobky idú cez rôzne fázy bez prerušenia Využitie tohto typu výroby je možné vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky: – smerovanie sérií výrobkov vyrobených v poradí musí byť prakticky to isté – doba spracovania po sebe nasledujúcich operácií na rôzne výrobky musí byť prakticky tá istá tak, aby všetky výrobky jednej línie vystúpili z jedného miesta v tom istom čase.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.