Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

líniová bilancia

Definícia pojmu líniová bilancia v ekonomickom slovníku. Výraz líniová bilancia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „líniová bilancia“

1. Pracovný proces môže byť rozdelený na elementárne úlohy, každá so špecifikovanou požiadavkou na čas potrebný na každú časť výrobku a následným vzťahom ku jednotlivým úlohám. Líniové vyrovnanie je poverenie týmito úlohami pracovné stanice aby sa minimalizoval počet týchto staníc a zároveň aby sa minimalizoval nevyužitý čas na všetkých staniciach. 2. Technika stanovujúca kombináciu výrobkov aby sa zabezpečil plynulý tok práce v plánovanom čase.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?