(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Linearizácia ekonometrického modelu

Definícia pojmu Linearizácia ekonometrického modelu v ekonomickom slovníku. Výraz Linearizácia ekonometrického modelu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Linearizácia ekonometrického modelu“

Linearizácia ekonometrického modelu je potrebná vtedy, ak vzťah medzi endogénnou premennou a vysvetľujúcimi premennými je možné adekvátne popísať len pomocou nelineárneho vzťahu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.