Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Limity poistného plnenia

Definícia pojmu Limity poistného plnenia v ekonomickom slovníku. Výraz Limity poistného plnenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Limity poistného plnenia“

Poistná zmluva o poistení zodpovednosti musí obsahovať limit poistného plnenia, ktorý predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti. Výšku minimálneho limitu poistného plnenia upravuje zákon a je navrhovaný v maximálnej možnej kompatibilite so smernicami EU. Poistiteľ môže pri uzatváraní poistnej zmluvy ponúknuť vyššie limity poistného plnenia, nikdy však nesmie uzavrieť poistnú zmluvu s nižšími než v zákone uvedenými limitmi poistného plnenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?