Limit poistného plnenia

Definícia pojmu Limit poistného plnenia v ekonomickom slovníku. Výraz Limit poistného plnenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Limit poistného plnenia“

Najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti.