Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Likvidita

Definícia pojmu Likvidita v ekonomickom slovníku. Výraz Likvidita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Poistenie a zaistenie, Investovanie, Finančné a kapitálové trhy, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Likvidita „

Peňažné prostriedky, tiež speňažiteľnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za účelom uhradenia splatných záväzkov.

Schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným, aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný fond.

Je schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty.

Rýchlosť s akou sme (finančný trh) schopní premeniť investíciu vo finančných aktívach na hotovosť pri čo najnižších transakčných nákladoch.

Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovnícte ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond. Viď heslo solventnosť.

Rýchlosť s akou je finančný trh schopný premeniť investíciu vo finančných aktívach na hotovosť pri čo najnižších transakčných nákladoch.

Schopnosť splatiť záväzok veriteľovi.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?