(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Likvidátor

Definícia pojmu Likvidátor v ekonomickom slovníku. Výraz Likvidátor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Likvidátor“

Pracovník poisťovne, ktorý uskutočňuje likvidáciu poistnej udalosti, teda určuje mieru oprávnenosti nároku klienta a na základe prepočtu stanoví výšku poistného plnenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.