Likvidačná správa

Definícia pojmu Likvidačná správa v ekonomickom slovníku. Výraz Likvidačná správa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Likvidačná správa“

Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.