Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Likvidácia poistných udalostí

Definícia pojmu Likvidácia poistných udalostí v ekonomickom slovníku. Výraz Likvidácia poistných udalostí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Likvidácia poistných udalostí“

Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Patrí sem registrácia poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadka poškodenej veci, šetrenie, výpočet poistného plnenia a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou t. j. obhliadka a výpočet škody.

preskúmanie poistnej udalosti za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie. V prípade oprávneného nároku aj vyplatenie poistného plnenia.

Proces zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?