LIFFE

Definícia pojmu LIFFE v ekonomickom slovníku. Výraz LIFFE sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „LIFFE“

(London International Financial Futures Exchange) – Londýnska medzinárodná burza finančných futures, na ktorej sa obchoduje s termínovými kontraktmi na meny a akciové indexy.