Lettershop

Definícia pojmu Lettershop v ekonomickom slovníku. Výraz Lettershop sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Lettershop“

Hromadné spracovanie zásielok, všetky činnosti súvisiace s balením zásielok a ich manipuláciou.