letisko

Definícia pojmu letisko v ekonomickom slovníku. Výraz letisko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „letisko“

Vhodným spôsobom upravená plocha vybavená súborom objektov a zariadení zabezpečujúcich vzlety, pristátie, rolovanie, ochranu a ošetrovanie lietadiel a manipuláciu s leteckým substrátom.