Lead time

Definícia pojmu Lead time v ekonomickom slovníku. Výraz Lead time sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Lead time“

Doba od objednávky po dodanie, používa sa u dodávok materiálov od dodávateľov, objednávok na tovar od zákazníkov a tiež na objednávanie medzi jednotlivými etapami výroby.