Layout

Definícia pojmu Layout v ekonomickom slovníku. Výraz Layout sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Layout“

Rozmiestnenie pracoviska, na ktorom je možné zaznačiť postavenie pracovníkov, náradia, geografická orientácia pracoviska, umiestnenie pracovísk, únikové cesty, rozmiestnenie lekárničiek, hasiacich prístrojov, prideliť zodpovednosti za uličky (podľa 5S), s.