(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

laudatio

Definícia pojmu laudatio v ekonomickom slovníku. Výraz laudatio sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „laudatio“

Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr. h. c).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.