(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

laudatio

Definícia pojmu laudatio v ekonomickom slovníku. Výraz laudatio sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „laudatio“

Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr. h. c).

Už ste čítali?