Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

laudatio

Definícia pojmu laudatio v ekonomickom slovníku. Výraz laudatio sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „laudatio“

Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr. h. c).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?