(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Látka

Definícia pojmu Látka v ekonomickom slovníku. Výraz Látka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „Látka“

Je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.