(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kyvadlová doprava

Definícia pojmu kyvadlová doprava v ekonomickom slovníku. Výraz kyvadlová doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „kyvadlová doprava“

Opakujúca sa doprava medzi dvoma určitými miestami po stále rovnakej trati vykonávaná tak, že časové rozvrhnutie jednotlivých jázd vozidla sa prispôsobuje prepravnej potrebe v obsluhovaných miestach.