(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kvestor

Definícia pojmu kvestor v ekonomickom slovníku. Výraz kvestor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „kvestor“

Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod vysokej školy.