(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kvalitatívny výskum

Definícia pojmu Kvalitatívny výskum v ekonomickom slovníku. Výraz Kvalitatívny výskum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Kvalitatívny výskum“

Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Ako? a Prečo?.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.