(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kvalita prepravnej služby

Definícia pojmu kvalita prepravnej služby v ekonomickom slovníku. Výraz kvalita prepravnej služby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „kvalita prepravnej služby“

Celkový súhrn vlastnosti a znakov prepranej služby, ktorý jej dávajú schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané potreby.